Spacer po Starych Powązkach

Jedna z czterech Narodowych Nekropoli przyciąga nie tylko miejscami pochówku osób zasłużonych dla polskiej historii ale także mnogością pomników i rzeźb które z powodzeniem mogły by zdobić place, skwery i parki Warszawy. Jesienią Stare Powązki stają się parkiem pełnym kolorów i ciszy. Spacerując alejkami odnajdujemy dzieła takich twórców jak Leopold Wasilkowski, Bolesław Syrewicz, Pius Weloński, Juliusz Faustyn Cengler, Bartłomiej Mazurek czy Stefan Szyller. Tak duże nagromadzenie wybitnych dzieł sprawia, że spacer po cmentarzu to spacer z warszawską sztuką XIX i XX wieku.

Na spacer po nekropoli zapraszam w sobotę 5 października o godzinie 11:00
Spotykamy się pod Bramą św. Honoraty.

Bilety na spacer do nabycia pod poniższym linkiem:
https://evenea.pl/event/spacerpowowazki/

Plakieta nagrobna Fryderyka Jurjewicza wykonana przez zakład Braci Łopieńskich.
Fryderyk Jurjewicz był hodowcą koni, prezesem zarządu Stadnin Państwowych oraz
prezesem Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce

Na uczestnictwo w spacerze pozwala tylko bilet zakupiony przez platformę EVENEA.